Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling of transactie tussen Laque Naildesign en de klant.

 

Afspraken

Elke afspraak die telefonisch, per mail, via whatsapp of via social media is gemaakt is bindend.

 

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak melden aan Laque Naildesign per mail, aan info@laquenaildesign.nl

 

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Laque Naildesign 50% van het bedrag van de afgesproken behandeling. Indien de klant meer dan 5 minuten te laat is, mag Laque Naildesign de verloren tijd op de behandeling inkorten. Indien meer dan 15 minuten te laat, mag Laque Naildesign de afspraak annuleren.

Het meebrengen van bezoek zonder overleg wordt niet op prijs gesteld ivm de kleine ruimte van de salon.

Het vooruit boeken van een afspraak is onder voorbehoud, daar er altijd mischien iets onverwachts tussen kan komen, wij zullen u dan ruim van te voren een andere optie voorstellen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

 

Garantie 

Laque Naildesign geeft 6 dagen garantie op de behandelingen, tenzij de klant de nazorg regels niet goed heeft nageleefd vervalt de garantie. De 2 weken garantie voor een Gelcolor by Opi behandeling geldt alleen voor gezonde nagels. Heeft de klant splijt nagels of een andere contradictie, dan geeft Laque Naildesign dit voor de behandeling aan en geeft dan geen garantie op de Gelcolor by Opi.

Laque naildesign werkt geen werk van een andere salon bij, omdat de salon dan geen volledige garantie op het product kan geven.

 

Betaling

 De betaling voor de behandeling dient direct na de behandeling plaats te vinden. In de salon kunt u contant betalen of pinnen.

 

Geheimhouding

Laque Naildesign is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de klant dit mededeelt of dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Laque Naildesign verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Schade en diefstal

Laque Naildesign heeft het recht een vergoeding te vragen indien de klant werkmateriaal beschadigd. Gelieve geen kleine kinderen meebrengen naar de salon zonder toestemming.

Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie!

 

Klachten 

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling, dient dit binnen 3 werkdagen kenbaar gemaakt te worden via de mail. Laque Naildesign zal hier binnen 2 werkdagen op reageren met een passende oplossing. In geen enkel geval zal de behandelkosten worden geretouneerd!

Dreigende taal wordt absoluut niet getollereerd, en verdere afspraken zullen direct worden geannuleerd!

 

Leeftijd

Laque Naildesig voert geen behandeling uit bij personen jonger dan 17 jaar. Tenzij toestemming van een ouder/voogd die bij de behandeling aanwezig is.

 

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.